تمام تعهدات موجود در قرارداد بازسازی ساختمان

از پرکاربردترین قرارداد بازسازی بین مهندسین بازسازی ساختمان و کارفرمای پروژه، قرارداد پیمان مدیریت بوده که امروزه بساری از پروژه ها طبق این قرارداد، انجام می‌شود.

در این مقاله سعی داریم به بررسی و تحلیل وظایف و تعهدات کرفرما و مهندسین عمران و معماری بپردازیم، با ما همراه باشید.

این قرارداد از 4 بخش اصلی متشکل شده که عبارتند از : شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست ها، قرارداد همسان (تیپ) و طرفین قرارداد که با عناوین صاحب کار (کارفرما) و مجری (مدیر پیمان یا سازنده)

مجری پروژه بازسازی ساختمان در طول بازسازی مدیریت مالی، اداری، اجرایی و فنی پروژه را بعهده دارد و در این زمینه حق الزمه مدیر پیمان بصورت درصدی از صورت هزینه کل پروژه می باشد، که در قرارداد بازسازی این روند به این معنی است که باید در انتهای پروژه تمام صورتحساب های پرداخت شده را ارائه کند و مهندس ناظر پروژه آن را تائید کند.

تمام تعهدات موجود در قرارداد بازسازی ساختمان

به معنای دیگر یعنی پس از محاسبه مبلغ کارکرد هر دوره از پروژه، درصدی از تمام هزینه انجام شده بعنوان کارمزد به مجری طرح یا به اصطلاح سازنده پروژه بازسازی ساختمان پرداخت میشود.

پیمانکار وظیفه دارد تمام پروژه را طبق قرارداد بازسازی مشخص شده انجام دهد و تمام موارد را با متریال تعیین شده توسط کارفرما انجام دهد، در صورت افزایش قیمت و یا استفاده از متریال با قیمت بالاتر، پیمانکار موظف است این موضوع را با صاحب کار هماهنگ نمونده و سپس اقدام به انجام آن کند.

صاحب کار در این بین موظف تمام هزینه های ساختمان از قبیل مصالح، ماشین آلات، تجهیزات موردنیاز و پیمانکاران مختلف را مستقیما پرداخت کند و حق الزحمه مجری کار نیز طبق مقررات ملی ساختمان (جدول شماره 10، فصل پنجم، مبحث دوم) توصیه شده که 10 درصد باشد ولی این مبلغ کاملا بصورت خودمختار بوده و طبق توافق طرفین میتوان این درصد هزینه را مشخص و در قرارداد بازسازی منزل یا دفترکاری قید شود.

تمام تعهدات موجود در قرارداد بازسازی ساختمان و منزل

در بخش دوم این قانون ملی ساختمان نیز قید شده که صلاحیت اجرا با عنوان مجری ذی صلاح است و درخصوص تعیین صلاحیت سازندگان دستورالعملی صادر شده که مدیر پیمان بازسازی بصورت حقیقی و حقوقی(شرکتی) میتواند تعیین صلاحیت شود.

در تاریخ بهمن ماه سال 1387 دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان و مجریان بازسازی ساختمان به شماره 56096/100/02 ابلاغ گردید.

در پروژه های بازسازی منزل چندین اصل وجود دارد که دو طرف قرارداد مسئولیت دارند کاملا مطالعه کنند و با آگاهی کامل از این قوانین تصمیم بگیرند که این موارد در قرارداد ذکر شود یا خیر و علاوه بر آن طرفین قرارداد به وظایف و تعهدات خود آشنا شوند تا از هرگونه مشکلی در طول پروژه جلوگیری شود.

نمونه قوانین ساخت و ساز در ساختمان و قرارداد بازسازی

در این موارد مدیر به معنی مجری یا سازنده و همچنین صاحب کار به معنای کارفرما است.

وظايف و تعهدات مدير (سازنده یا مجری) در پروژه ساختمانی

1- مدیر پروژه موظف است که طبق نقشه ها و هزینه های مشخص شده و مشخصات فنی و اجرایی قید شده در قرارداد عمل کند و در تمام مراحل تغییرات لازم در قرارداد و یا متریال های مورداستفاده و تغییر قیمت هارا با کارفرما هماهنگ کند

2- مدیر امانت دار کارفرما است و باید در تمام مراحل صلاح صاحل کار را رعایت کند و ضوابط مشخص شده را رعایت کند

3- مسئولیت عملیات های اجرایی و تعیین پیمانکاران برای هر قسمت از ساخت یا بازسازی ساختمان بعهده مدیر است

4- تهیه و خرید تمام مصالح و اجاره ابزار و ماشین آلات مورنیاز پروژه بعهده مدیر ولی به هزینه صاحب کار است

5- اقدام برای گرفتن انشعابات آن و برق و گاز به نمایندگی و هزینه صاحب کار

6- نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران و تامین مصالح موردنیاز برای اجرای به‌موقع روند و عدم اشکال در زمانبندی

7- تهیه صوتحساب هزینه ها و تائید توسط مهندس ناظر پروژه و ارائه آن به صاحب کار یا کارفرما هر 15 روز یکبار

تبصره- صورت هزينه‌هاي انجام شده تنظيمي بايد حسب مورد داراي سرفصل مجزاي مصالح و دستمزد و ساير هزينه‌ها باشد و صورت پرداخت دستمزد كارگران روزمزد و پيمانكاران جزء نيز بايد بطور مجزا و به تفكيك تهيه شود.

8- مدیر پروژه باید یک نسخه از تمام قرارداد های بین خود و پیمانکاران مختلف را به صاحب کار تحویل دهد

9- تمامي پرداختها به پيمانكاران و پيمانكاران جزء بايد با توجه به درصدهاي پيشرفت كار صورت گيرد.

10- مسئولیت حراست و نگهداری از لوازم و اجناس موجود در کارگاه و پروژه بعهده مجری و مدیرپروژه بوده و باید از تمام لوازم خریداری شده توسط صاحب کار مراقبت نموده و درصورت لزوم نگهبان استخدام شود.

11- بیمه ماهانه و حوادث کارگران و همچنین عوارض و حقوق دولتی نیز باید پس از تائید صاحب کار پرداخت شوند و در صورتحساب پرداختی ها قید شوند.

12- مدیر به هچی عنوان حق واگذاری پروژه به فرد یا شرکت دیگری را ندارد

توضیح اینکه یکی از مهمترین وظایف مدیر پیمان برآورد دقیق پروژه است ، که استفاده از فهرست بها ابنیه سازمان برنامه و بودجه که هرساله منتشر می شود با لحاظ کردن شاخص های تعدیل آحاد بها به عنوان مبنا توصیه می گردد.

نوشتن قرارداد بازسازی ساختمان و اپارتمان

تعهدات کارفرما در پروژه ساخت و ساز

1- کارفرما تعهد دارد که زمین و یا بخش موردنظر برای ساخت و ساز را در زمان مشخص و تعیین شده به مدیر تحویل داده تا پروژه در زمان مشخص آغاز شود

2- کارفرما وظیفه دارد اهداف و نیازهای پروژه بازسازی خود را بصورت دقیق در متن قرارداد بیان کند و یا طرح پیش ساخته ارائه شده توسط مدیر را تائید کند تا مدیر پروژه درک کاملی از نتیجه کار داشته باشد و طبق انتظارات عمل کند

3- اگر کارفرما به هر دلیلی تصمیم به تغییری در پروژه داشته باشد، موظف است قبل از اقدام با مجری طرح هماهنگی لازم را داشته باشد و درصورت تائید مدیرپروژه روند کار تغییر و یا متریال مورداستفاده تغییر یابد

4- هر کارفرما موظف است به تمام تعهدات مالی قرارداد خد طبق زمانبندی مشخص عمل کند تا پروژه طبق برنامه پیش برود. درصورت پرداخت نکردن تعهدات مالی، کارفرما حق اعتراض به دیرکرد پروژه و یا تحویل ندادن در زمان تعیین شده ندارد.

5- مبلغ پیش پرداخت بصورت توافقی بوده و کارفرما نیز موظف است مبلغ پیش پرداخت پروژه بازسازی یا ساخت و ساز را طبق قرارداد به پیمانکار یا مدیر پروژه تحویل بدهد تا امور پیش نیاز انجام بشوند.

6- کافرما مبلغ معینی از پیش پرداخت را باید بعنوان امور بیمه و مالیات قرارداد پیمانکاری (کسورات قانونی) نزد خود نگه دارد.

7- کارفرما موظف است در پایان پروژه، تمام وظایف محول شده به مجری را بررسی کند و پروژه بازسازی ساختمان را بصورت اتمام یافته تحویل بگیرد.

قرارداد بازسازی خانه و ساختمان چگونه است؟

سخن آخر

تمام موارد نوشته شده در متن بالا طبق قانون بوده و برای رفع سوتفاهم بین طرفین قرارداد استفاده میگردند. در برخی از موارد شما میتوانید قرارداد مابین خود را شخصی سازی کنید ولی بهتر است تمام قرارداد شما طبق قانون ملی ساخت و ساز تنظیم گردد تا از هرگونه مشکل و سوتفاهمی جلوگیری شود.

شرکت پرهام دکور در این زمینه بهترین قرارداد فی ما بین را تنظیم میکند تا از هرگونه مشکل در طول پروژه پیشگیری کند، خوشبختانه تا به امروز در تمامی پروژه های انجام شده به هیچ مشکلی برخورد نکردیم و تمام پروژه ها در انتها با لبخند کارفرما به پایان رسیده و خوشحالی یک خانواده از بازسازی منزل و ساختمانشان اعتبار ماست.

برای مشاوره رایگان متخصصان پرهام دکور و بازدید رایگان از پروژه شما میتوانید روی این لینک کلیک کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن به شما مراجعه و مشاورت های لازم درخصوص پروژه شمارا به شما ارائه دهند.