22
دی

۶ مدل سقف کاذب خاص و چشم نواز

گذشت زمانی که مردم به نقاشی سقف اکتفا میکردند. سقف که بعنوان دیوار پنجم از آن نام برده میشود سزاوارتر از یک نقاشی ساده است و بخش مهمی از...

ادامه مطلب