کناف چیست؟
۲۶
اردیبهشت

اجرای سقف کاذب

سقف های کاذب در قسمت پایینی سقف های اصلی قرار می گیرد .خرید و فروش این نوع از سقف ها به قیمت و شرایط آب و هوایی بستگی دارد....

ادامه مطلب