دریچه دسترسی
۰۷
اردیبهشت

دریچه دسترسی

دریچه دسترسی این دریچه ها در انواع و ابعاد مختلف در ساخت و ساز خشک مانند دیوار و سقف به کار می رود، با استفاده از این دریچه ها...

ادامه مطلب