دوربین های مدار بسته
24
سپتامبر

دوربین های مدار بسته

دوربین مدار بسته ( closet circuit television ): در سیستم دوربین های مدار بسته تصویرها از طریق یک مدار بسته به ظبط منتقل می شود . به جز دستگاه...

ادامه مطلب