22
ژانویه

مدل های مختلف سقف آسمان مجازی

مدل های مختلف سقف آسمان مجازی

نسل جدید سقف های کاذب آسمان مجازی می باشد که شامل سه قسمت سازه نور پردازی ، سازه سقف کاذب ، تایل می باشد.

یکی از عواملی که باعث طبیعی جلوه دادن این سقف ها سازه نورپردازی که شامل سه قسمت نورپردازی با لامپ T4 و T5 ، نورپردازی با LED ، نورپردازی با لامپ FPL می باشد ، است .

قسمت دوم آن سقف کاذب می باشد. این سازه با توجه به سلیقه و بودجه مشتری دارای تنوع های مختلفی می باشد .

قسمت آخری که وجه تمایز آن با سایر سقف های کاذب است تایل ها می باشد که بر روی آن تصاوری با کیفیت از آسمان قرار می گیرد .

 

مدل های مختلف سقف آسمان مجازی

مدل های مختلف سقف آسمان مجازی

سقف کناف چه نوع سقفی است؟

مدل های مختلف سقف آسمان مجازی مدل های مختلف سقف آسمان مجازی