• تلفن: 02176710898
  • موبایل : 09120285635
  • ساعات کاری: 08:00-19:00

داربست

داربست چیست؟

به سازه ای چوبی و فلزی که در زمان ساخت ساختمان برای دسترسی به نقاط سخت استفاده میشود داربست گفته می شود.

داربست
داربست

داربست ها اغلب از میله های فلزی و چوبی تولید می شوند.

یک فرد برای ساخت داربست باید مهارت های کافی را داشته باشد زیرا در صورت کوچکترین اشتباه داربست فرو می ریزد و دچار تلفات جانی می شود.

داربست
داربست

اصطلاحات رایج در داربست:

 • بیس پلیت
 • بای لنس
 • برد
 • بریس
 • باتلرز
 • کاستور
 • کوپلر
 • گاردریل
 • هوپ آیرون
 • توی برد کلیپ
0

Your Cart